محورهای دومین همایش ملی

مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام

محور اول: بحران جمعیت

توصیف وضعیت موجود و شناسایی چالش‌ها و فرصت‌ها
بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کاهش موالید
بررسی و اولویت‌بندی راهبردهای برون‌رفت از بحران جمعیت
راهبردها و راهکارهای استفاده از فرصت‌های موجود
پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بحران جمعیت

محور دوم: حاشیه‌نشینی

تعریف و گونه‌شناسی حاشیه‌نشینی
عوامل و زمینه‌های مؤثر بر گسترش حاشیه‌نشینی
پیامدهای گوناگون حاشیه‌نشینی
نسبت حاشیه‌نشینی با سایر آسیب‌های اجتماعی
راهکارهای مقابله با حاشیه‌نشینی و کاهش آسیب‌های آن
بررسی سیاست‌های جهانی در برخورد با این پدیده

محور سوم: مفاسد اخلاقی- اجتماعی

تعریف و گونه‌شناسی مفاسد اخلاقی - اجتماعی
توصیف وضعیت موجود مفاسد اخلاقی اجتماعی
مفاسد اخلاقی در سازمان‌های اداری
عوامل و زمینه‌های مؤثر بر گسترش مفاسد اخلاقی
نقش سازمان‌ها و نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی در توسعه مفاسد اخلاقی
راهکارهای مقابله با مفاسد اخلاقی و نقش فقه در این زمینه
نقش سازمان‌های رسمی و غیررسمی در جلوگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی

محور چهارم: اعتیاد

گونه‌شناسی، توصیف، رصد و بررسی روند اعتیاد
عوامل مؤثر بر شیوع اعتیاد و نقش قاچاق مواد مخدر در این خصوص
نسبت جنسیت و اعتیاد (بررسی شیوع اعتیاد در بانوان و علل و پیامدهای آن)
راهکارهای مقابله با اعتیاد و شیوه‌های کاهش آن
پیامدهای اجتماعی اعتیاد
بررسی تجربه گروه‌های مردم‌نهاد در کنترل اعتیاد
بررسی الگوها و تجربه‌های عملی ستاد مبارزه با مواد مخدر
مقایسه وضعیت کشور با روند غالب در جهان
بررسی عملکرد نهادهای آموزشی و علمی (دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش) در مواجهه با اعتیاد
بررسی نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در گسترش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
بررسی و تحلیل عملکرد صداوسیما و نقش آن در مواجهه با معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

محور پنجم: طلاق

تعریف، گونه‌شناسی و توصیف وضعیت طلاق
بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر طلاق
پیامدهای طلاق
راهکارهای پیشگیری و مواجهه با طلاق
آسیب‌شناسی اقدامات صورت گرفته در مورد طلاق
بررسی میزان نقش قوانین در بازدارندگی یا تسهیل طلاق

محور ششم: آسیب‌های فضای مجازی

گونه‌شناسی و توصیف آسیب‌های فضای مجازی
سیاست‌های نظام در مدیریت فضای مجازی
سیاست‌های فرهنگی شبکه‌های اجتماعی
نسبت آسیب‌های فضای مجازی با سایر آسیب‌های اجتماعی
خانواده و فضای مجازی
پیامدهای آسیب‌های فضای مجازی در سطوح فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

محور هفتم: شیوع کرونا و پیامدهای آسیبی آن

کرونا و سبک زندگی
کرونا و فرهنگ دینی
کرونا و اقتصاد
کرونا و خانواده (نرخ موالید/ ازدواج/ روابط خویشاوندی/ طلاق و ...)
پیامدهای بلندمدت کرونا (اعتقادی، عاطفی، رونی و ...)
راهکارهای کنترل پیامدهای آسیبی کرونا
کرونا و گسترش استفاده از فضای مجازی
کرونا و امنیت (اخلاقی، اجتماعی، روانی، ملی و ...)
کرونا و ارتباطات و مناسبات اجتماعی
کرونا و تعلیم و تربیت
سیاست‌های نظام در مواجهه با این پدیده
بررسی تطبیقی سیاست‌های کشورهای مختلف در کاهش پیامدهای کرونا
شیوه تأثیرگذاری آموزه‌های اسلام در مواجهه با پیامدهای مختلف کرونا