متقاضیان شرکت در فراخوان نخستین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام (پیشگیری و مقابله) می بایست برای ارسال چکیده و اصل مقالات ابتدا در سایت همایش ثبت نام نمایند و از طریق صفحه شخصی اختصاصی خود نسبت به ارسال محتوا اقدام نمایند.