متقاضیان شرکت در فراخوان دومین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام می بایست برای ارسال چکیده و اصل مقالات ابتدا در سایت همایش ثبت نام نمایند و از طریق صفحه شخصی اختصاصی خود نسبت به ارسال محتوا اقدام نمایند.


علاقمندان به شرکت در همایش و بهره مندی از امتیاز ماده یک آیین نامه ارتقاء (ویژه اعضای هیات علمی) و امتیاز آموزش ضمن خدمت (ویژه کارمندان) پس از ثبت نام در سایت همایش، نسبت به تکمیل فرم شرکت در همایش اقدام نمایند.