آدرس دانشگاه: 
تهران، بزرگراه خلیج فارس، ( اتوبان تهران - قم) ، رو به روی حرم مطهر امام خمینی (ره) ، طرح جامع دانشگاه شاهد - تلفن: 51210 

آدرس های پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی: 
*دفتر تهران: خیابان کریم‌خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، خیابان شهید ارشد، پلاک۶، طبقه۴ کد پستی: ۱۵۹۸۷۷۵۱۱۹ - تلفکس: ۸۸۹۰۵۰۷۰
*دفتر قم: خیابان جمهوری اسلامی، کوچه 24، دومین فرعی سمت چپ، پلاک 22- تلفکس: 32916077
 

کارشناس علمی دبیرخانه: 09369694448

پست الکترونیکی : cipsh@shahed.ac.ir

Refresh Code