1. ثبت همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
2. مهلت ارسال چکیده مقالات
3. دومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی در دانشگاه شاهد برگزار شد
4. برگزاری دومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی
5. فراخوان نخستین همایش ملی مواجهه با اسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام (پیشگیری و مقابله)
6. نخستین نشست علمی بررسی آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه شاهد برگزار شد
7. برگزاری نشست روش های مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام