1. چهارمین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی برگزار شد
2. انتصاب مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
3. نخستین جلسه درس گفتار اسلام و آسیب های اجتماعی برگزار شد
آنچه امروز به عنوان شرایط اجتماعی ایران مشاهده می شود، بیش از اینکه برآیند «مدیریت اسلامی» باشد، برآیند مدیریتی است که من نام آن را مدیریت «تکنوکراتیک غربگرا» می نامم که حتی از تحقق آنچه در غرب برای مقابله با آسیب های اجتماعی مدل سازی شده است، عاجز است.
4. سومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی برگزار شد
عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم؛

اگر بتوان سه راس مثلث یعنی خانواده، مسجد و مدرسه را ساختار مند کرده و حمایت کنیم، گامی تاثیرگذار در کاهش آسیب های اجتماعی برداشته ایم .
5. تمدید مهلت ارسال مقالات
6. برگزاری سلسله درس گفتارهای اسلام و آسیب های اجتماعی
7. ضرورت و منطق مطالعات اسلامیِ آسیب های اجتماعی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی در هم اندیشی اساتید و محققان مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
8. ثبت همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
9. مهلت ارسال چکیده مقالات
10. دومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی در دانشگاه شاهد برگزار شد
11. برگزاری دومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی
12. فراخوان نخستین همایش ملی مواجهه با اسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام (پیشگیری و مقابله)
13. نخستین نشست علمی بررسی آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه شاهد برگزار شد
14. برگزاری نشست روش های مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام