نشست خبری همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام برگزار شد
1397-04-19
نشست خبری همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام برگزار شد

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد، نخستین نشست خبری همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی ازدیدگاه اسلام (پیشگیری و مقابله ) با حضور جمعی از اصحاب رسانه سه شنبه ۱۹تیرماه ۱۳۹۷در پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی دانشگاه شاهد برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر ثقفی رییس دانشگاه شاهد با بیان این مطلب گفت: وجه تمایز این همایش با همایش های سنوات قبل، پرداختن به آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام است. در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنانکه حوزه های نظریه پردازی در حوزه و دانشگاه در تبیین و ارائه عملیاتی جامعه الگو مبتنی بر آموزه های اسلام بسیار کم کار بوده اند، در مواجهه با انحرافات و آسیب های اجتماعی هم ورود قابل مشاهده ای نداشته ­اند.


وی با بیان اینکه با مرور وضعیت اجتماعی در کشورهای مدعی تمدن غرب مشاهده کردیم که علاوه برگسترش آسیب های اجتماعی، برخی انحرافات در این جوامع شکل هنجاری به خود گرفته است، افزود: وجود برخی از انحرافات در این جوامع، از جمله دلایل ناکارآمدی و نشانه هایی از سقوط تمدن غرب به شمار می رود. جهان امروز شاهد تلاش غرب برای هنجارسازی بخشی از انحرافات در سایر کشورهاست. از سوی دیگر غرب برای مقابله با آنچه آنها نیز آسیب اجتماعی تلقی می کند، نسخه ها و روشهایی که در خود آن جوامع نتوانسته اند توفیقی کسب کنند را تحت عنوان نظریه و روشهای علمی به خورد سایر کشورهایی می دهند که با تسامح بسیار و نگاه خوش بینانه، به دلیل تفاوت های فرهنگی و تاریخی عدم پاسخ دهی آنها قابل پیش بینی بود. 

وی تصریح کرد: باید پذیرفت ، همه ما در تداوم انقلاب اسلامی که نقطه عطفی در نهضت انتظار و با آرمان تحقق تمدن نوین اسلامی ظهور پیدا کرد، عرصه نظر و عمل را در مواجهه با آسیب های اجتماعی که به طور یقین از موانع تمدن سازی هستند خالی گذاشتیم. روشن است که عقلانیت، تکیه بر نظریات و تکرار روشهایی که قبلا اثر بخش نبوده  و ناکار آمدی آنها در عمل به اثبات رسیده است را مردود می شمارد.

رییس همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام ادامه داد: این سوال پیش می آید که پس راه حل کجاست؟ خداوند متعال نقش انبیاء الهی و اولیاء و اوصیاء را نشان دادن طریق هدایت و جلوگیری ازانحراف بشر قرار داد.ما باور قطعی داریم که اسلام راه حل همه مشکلات بشر را برای همه زمانها در خود دارد. کافیست باورمند و عالمانه و محققانه در مسیر کشف راه حل ه